10% korting op alle sessies met de code: SPRING10 = nog maar 3 dagen te gaan!

Osrose
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake Vertrouwen in de Digitale Economie, bekend als de L.C.E.N., worden gebruikers en bezoekers van de Osrose site hierbij geïnformeerd over deze wettelijke kennisgeving.
De Osrose site is toegankelijk op het volgende adres: https://votresitepro.be (hierna "de Site"). Toegang tot en gebruik van de Site zijn onderworpen aan deze "Wettelijke Mededeling" hieronder gedetailleerd en aan de van toepassing zijnde wetten en/of voorschriften.
Aansluiting, gebruik en toegang tot deze Site impliceren de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Internetgebruiker van alle bepalingen van deze Wettelijke Mededeling.
ARTIKEL 1 - WETTELIJKE INFORMATIE
Overeenkomstig artikel 6 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, specificeert dit artikel de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle ervan.
A. Uitgever van de site
De Osrose site wordt gepubliceerd door:
Jonathan Lameir
Wiens bedrijfsadres als volgt is: Brusselstraat 69 / 1702 Dilbeek, en geregistreerd onder volgend nummer : BE0799.611.877.
Telefoon: +32 471817086
E-mailadres: info@osrose.be
hierna "de Uitgever"
B. Publicatiedirecteur
De Publicatiedirecteur is:
Jonathan Lameir
E-mailadres: info@osrose.be
hierna "de Publicatiedirecteur"
C. Site host
De Osrose site wordt gehost door:
HOSTINGER INTERNATIONAL LTD
waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het volgende adres: 61 Lordou Vironos Street, 6023 Larnaca, Cyprus
Telefoon: onbekend
E-mailadres: info@hostinger.com.
hierna "de Host"
D. Gebruikers
Gebruikers zijn alle internetgebruikers die de Osrose site bekijken, lezen, bekijken en gebruiken.
hierna "Gebruikers"
ARTIKEL 2 - TOEGANKELIJKHEID
In principe is de Site 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk voor Gebruikers, behalve in geval van al dan niet geplande onderbreking voor onderhoudsdoeleinden of in geval van overmacht.
In het geval dat toegang tot de Site onmogelijk is, verbindt de Site zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang te herstellen. De Site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid.
ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Deze Wettelijke vermeldingen worden beheerst door het Franse recht. In het geval van een geschil en bij het ontbreken van een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de Franse rechtbanken in overeenstemming met de geldende bevoegdheidsregels.
ARTIKEL 4 - CONTACT
Voor elke melding van illegale inhoud of activiteiten, kan de Gebruiker contact opnemen met de Uitgever op het volgende adres: info@osrose.be, of per aangetekende post met ontvangstbevestiging gericht aan de Uitgever op het adres dat in deze Wettelijke Notitie wordt vermeld.
De Osrose site wenst u een uitstekende surfervaring!